Privacy Policy

Berendsen Meubelen V.O.F

. - privacy policy

 

Berendsen meubelen vof respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy ten alle tijde voorop. Berendsen meubelen gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en medewerkers en houdt zich - zonder uitzondering - aan de wettelijke voorschriften op dit gebied. Berendsen meubelen gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

 

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Berendsen Meubelen V.O.F. met betrekking tot het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door Berendsen meubelen vof, zoals dat geldt  volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt vanaf 25 mei 2018.